Phân biệt Spend time on / Spend time doing

0
95

“Spend time on / Spend time doing” Đây có thể là một kiến thức tưởng chừng vô cùng đơn giản và dễ hiểu như ENTA tin rằng vẫn rất có nhiều bạn chưa biết đến sự khác biệt hay còn dùng sai. Vậy thì hôm nay chúng ta hãy bổ và xẻ vấn đề này xem sự khác biệt giữa việc “spend time….”

Spend time/money on – Speakspeak

1.Spend time Ving

-Như thông thường chúng ta hay dùng cụm spend time + Ving để diễn tả cụ thể việc mình làm.

-Ví dụ:

  • I spent lots of writing this assignment
  • We will spend an hour doing morning exercises.
  • He spends too much time playing video games.

2.Spend time on

– Spend time on sth được dùng để diễn tả hoàn cảnh hoặc khái quát một việc mà mình làm.

-Ví dụ:

  • I spent lots of time on this assignment.
  • We will spend 2 hours on morning exercises.
  • He spends too much time on his video games.

*Lưu ý: Phân tích câu

They spend too much time___ TV.

-Nếu như các bạn chọn “on” thì đây sẽ câu sai vì khi dịch ra câu này sẽ đặt chủ ngữ “They(họ)” với vai trò là người dẫn chương trình trên TV.

–> Đáp án: watching

bạn có thể xem thêm bài viết tại: LINK

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!

*