Nối các ý với từ “this”

0
80

Trước đây chúng ta hay được cung cấp những từ nối như However, Nevertheless, In addition, Although, In spite of,….. Hôm nay ENTA giới thiệu thêm tới các bạn từ “this” cũng được xem là từ nối vô cùng hiệu quả.

Den va Vang dong Hien dai Phuc hung Cam on Thiep

Cách dùng trong nhiều trường hợp

  • When the breakdown happens in many region, the authority reccommend the citizen stay home. In this way, many company can face bankrupt due to lack of manpower.
  • The credit card is presented to customer who want to buy product that over their means, and this creates the consumerism.
  • A global economy allows free trade between countries. This can strengthen political relationships.

Qua ba ví dụ trên ta có thể thấy từ “this” giúp nối các ý với nhau mà không gây lặp các từ. Đây sẽ là điểm sáng trong phần thi IELTS writing nếu bạn biết tận dụng từ “this” mà ENTA giới thiệu hôm nay.

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!

*