(Paraphrase) 10 cụm từ hay gặp trong bài thi

0
217

Paraphrase trong  kĩ năng Writing là đề cập đến việc thí sinh viết lại một câu bằng cách sử dụng những từ ngữ khác (so với câu gốc) nhưng vẫn phải giữ nguyên được ý nghĩa ban đầu của câu văn. ENTA giới thiệu bạn 10 cụm từ hay gặp trong IELTS và các Paraphrase của chúng.

Các website cung cấp công cụ Paraphrasing miễn phí - VnExpress

Traditional = conventional =Theo truyền thống, thông thường

Benefit = Merit= Advantage = Có lợi

Harmful= Detrimental= Damaging= adversely impacted= Có hại

Drawback= Disadvantage= Negative effect= bất lợi, có ảnh hưởng xấu

Lead to= result in= dẫn đến

every day= on a daily basis =hằng ngày

every year= on an annual basis= hằng năm, thường niên

enough= sufficient= adequate= đầy đủ

Significant = Considerable = Notable = Remarkable= đáng kể

Rich = wealthy = prosperous = affluent = Giàu có

Big= Giant= Enormous= vast= massive= To lớn, Khổng lồ

Đây chỉ là những từ vựng tham khảo và dùng ngay tuy nhiên trong nhiều trường hợp có thể không sát nghĩa với câu gốc nên các bạn hãy lưu ý khi sử dụng nhé.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here