Chuyên mục idiom với “long”

0
72

Chuyên mục học idiom của chúng ta hôm nay sẽ tập trung vào từ “long”.

  1. as long as your arm

Trong văn nói, nghĩa là rất dài, thường dùng với danh sách.

There was a list of complaints as long as your arm. Có một danh sách dài lời than phiền.

I’ve got a list as long as your arm of things I need to buy for the party. Tớ có một cái list dài cả mét những thứ cần mua cho bữa tiệc.

  1. go back a long way

Idiom này có thể sử dụng khi muốn nói đã biết nhau từ lâu rồi. Thay vì nói “we’ve known each other for a long time” thì có thể dùng idiom này thay thế.

We go back a long way, he and I. Nó và tôi biết nhau từ lâu rồi.

  1. have a long way to go

Idiom này nghĩa là vẫn còn phải làm nhiều thứ trước khi đến được thành công. Như kiểu “đường còn dài” ấy.

She still has a long way to go before she’s fully fit. Cô ấy vẫn còn nhiều thứ phải làm trước khi hoàn toàn khỏe mạnh.

Nguồn: thefreedictionary, Cambridge dictionary, oxford dictionary

Hôm nay ENTA sẽ giới thiệu với các bạ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!

*