Chương trình Cambridge IGCSE (THPT)

0
78

Chương trình học Cambridge IGCSE cung cấp nhiều lộ trình cho học sinh ở nhiều trình độ khác nhau, bao gồm cả những học sinh có ngôn ngữ thứ nhất không phải là tiếng Anh.

Chúng tôi hỗ trợ các trường xây dựng chương trình học dựa trên nhu cầu cụ thể của họ. Khởi đầu từ nền tảng các môn học cốt lõi, chương trình có thể dễ dàng được mở rộng và thiết kế với nội dung tích hợp liên môn. Khuyến khích học sinh tham gia vào nhiều môn học, tạo dựng các mối liên kết giữa các môn học, là nền tảng trong phương pháp tiếp cận của chúng tôi.

Chứng chỉ IGCSE là gì? Lựa chọn dễ dàng nhất trong 70 môn học IGCSE - Kinh  Doanh Quốc Tế

Với các trường học, Cambridge IGCSE cung cấp một chương trình học linh hoạt và hấp dẫn, được hỗ trợ bởi các tài liệu và chương trình đào tạo tuyệt vời.

Với học sinh, Cambridge IGCSE giúp nâng cao hiệu quả học tập bằng việc phát triển các kỹ năng tư duy sáng tạo, khám phá và giải quyết vấn đề. Đây chính là bệ phóng hoàn hảo để chuyển lên nghiên cứu nâng cao sau này.

Có hơn 70 môn học trong Cambridge IGCSE, bao gồm 30 ngôn ngữ, và các trường học có thể cung cấp kết hợp nhiều môn học. Cambridge IGCSE phát triển kiến thức, hiểu biết và kỹ năng của học sinh về:

  • Nội dung môn học
  • Vận dụng kiến thức và hiểu biết vào các tình huống mới hoặc không quen thuộc
  • Khám phá trí tuệ
  • Sự linh hoạt và khả năng ứng phó với những thay đổi
  • Làm việc và giao tiếp bằng tiếng Anh
  • Tác động đến kết quả
  • Nhận thức văn hóa.

Các trường học trên toàn thế giới đang tham gia vào việc phát triển Cambridge IGCSE. Các đề cương bài giảng mang quan điểm toàn cầu, nhưng vẫn duy trì được tính phù hợp với điều kiện địa phương. Những đề cương này được xây dựng chuyên biệt cho nhóm học sinh quốc tế và tránh các định kiến văn hóa.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!

*