Truyện cười: “The barber and the silly boy”

0
202

Các học giả từ trường Oxford khi thực hiện  nghiên cứu ra cơ chế của não bộ chịu trách nghiệm cho tiếng cười và cảm giác hạnh phúc của con người đã làm một cuộc khảo sát cho sinh viên của họ. Các học giả đã đưa cho sinh viên của họ 65 câu truyện hài và yêu cầu họ bình chọn những chuyện hài hước nhất. Mở đầu cho các câu truyện hài ENTA gửi đến các bạn truyện “The barber and the silly boy” để xem xem liệu cậu bé có ngốc như tên câu truyện không nhé.

Best Summer Haircuts For Boys And What To Tell A Barber To Get Them | Fatherly

A young boy enters a barber shop and the barber whispers to his customer. “This is the dumbest kid in the world. Watch while I prove it you.” The barber puts a dollar bill in one hand and two quarters in the other, then calls the boy over and asks, “Which do you want, son?” The boy takes the quarters and leaves. “What did I tell you?” said the barber. “That kid never learns!” Later, when the customer leaves, he sees the same young boy coming out of the ice cream store. “Hey, son! May I ask you a question? Why did you take the quarters instead of the dollar bill?” The boy licked his cone and replied, “Because the day I take the dollar, the game is over!”

Từ vựng:

  • whisper: /ˈwɪspə(r)/: to say something very quietly so that other people cannot hear you: thì thầm
  • two quarters: một phần 2 dollar=50 cents

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here