Cách phân biệt: SENSIBLE X SENSITIVE

0
132

Đây có thể nói cặp từ tương đối dễ nhầm lẫn không chỉ trong SPEAKING thậm chí trong WRITING cũng có thể bắt gặp. Hôm nay ENTA sẽ giúp bạn sau bài viết này phân biệt dê dàng hai tính từ này. Bắt đầu nào!!!

Học tiếng Anh: Phân biệt "sensible" và "sensitive" - VietNamNet

1. Sensible nghĩa là gì?

-Khái niệm: Theo từ điển Cambridge based on or acting on good judgment and practical ideas or understanding. Tạm dịch: sự khôn khéo và tinh tế trong hành động và suy nghĩ

-Ví dụ

That was a very sensible decision:

Wouldn’t it be more sensible to eat now before we go?

She was sensible and easy to deal with.

It will be very cold, so please bring sensible clothes.

2. Sensitive nghĩa là gì

-Khái niệm: Theo từ điển Cambridge easily upset by the things people say or do, or causing people to be upset, embarrassed, or angry. Tạm dịch chỉ sự nhạy cảm, dễ mất bình tĩnh và thường chỉ tính cách con người.

-Ví dụ

Her reply showed that she was very sensitive to criticism.
He was very sensitive about his scar and thought everyone was staring at him.
Some people’s teeth are highly sensitive to cold.
Hi vọng qua bài viết này đã giúp bạn đọc có thể dễ dàng phân biệt được hai tính từ này. Hẹn gặp các bạn ở những bài viết sau nhé.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!

*